Twarz sprzeciwu

Coraz więcej Polaków manifestuje swoje niezadowolenie z obecnej sytuacji politycznej. Każda kolejna manifestacja gromadzi więcej osób, na wiecach słychać coraz bardziej radykalne hasła. Na twarzach protestujących można dostrzec żal, smutek, zrezygnowanie czy bezradność, a wszystkie te oblicza łączą się w polską twarz sprzeciwu.

Zdjęcia wykonano w Warszawie.